کاهش نرخ رشد جمعیت در آذربایجان شرقی
کاهش نرخ رشد جمعیت در آذربایجان شرقی

نرخ رشد جمعیت در استان به کمتر از ۱ درصد رسیده و حتی نسبت به میانگین نرخ رشد جمعیت کشور که یک درصد است این نرخ کمتر است.

جودی مدیر کل ثبت احوال استان در جلسه ثبت وقایع حیاتی در ملکان گفت: متاسفانه نرخ رشد جمعیت در استان به کمتر از ۱ درصد رسیده و حتی نسبت به میانگین نرخ رشد جمعیت کشور که یک درصد است این نرخ کمتر است.

جودی افزود: سال به سال میزان تولد‌ها در استان رو به کاهش است به طوری که ۱۴ درصد موالید امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است و میزان فوتی‌ها نیز ۸ درصد در استان بیشتر شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان گفت: نباید با تعابیر غلط از جمله کودک همسری مانع ازدواج جوانان شویم بلکه آنان را به امر ازدواج ترغیب و زوج‌ها را به فرزندآوری بیشتر تشویق کنیم.

جودی گفت: جمعیت فعال و جوان عامل پیشرفت کشور است و اگر موالید کمتر شود در نتیجه توسعه‌ای نیز اتفاق نخواهد افتاد.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان