بحران جدید تراکتور و حواشی آن
بحران جدید تراکتور و حواشی آن

دقیقاً در مقطعی که تصور می شد با دو برد پیاپی برابر تیمهای فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان حواشی و بحران از اطراف تراکتور دور خواهد شد، ناگهان تیم دچار بحران جدیدتری شد، که جنس آن متفاوت از مسائل پیشین بود.

✍️ مهران عباسپور: دقیقاً در مقطعی که تصور می شد با دو برد پیاپی برابر تیمهای فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان حواشی و بحران از اطراف تراکتور دور خواهد شد، ناگهان تیم دچار بحران جدیدتری شد، که جنس آن متفاوت از مسائل پیشین بود.

▪️ درحالیکه هواداران بطور نسبی درحال آشتی با سکوها بودند و بارقه ای از امید برای برگشت دوباره به تیمهای بالای جدول و کورس قهرمانی در دلها بوجود آمده بود، پخش یک مصاحبه جنجالی آب سردی بود بر پیکره طرفدران این تیم، چنانچه تیتر اخبار مربوط به تراکتور دیگر نه بازی با پدیده بلکه مسئله ای بسیار مهم تر شده است: رفتن یا ماندن مالک تیم.

▪️از حاشیه های سنگین ایجاد شده منسوب به یک کانال تلگرامی در سکوها و فضای مجازی گرفته تا مصاحبه اخیر مالک باشگاه در بدو ورود به تبریز، وضعیت بسیار مبهم و نامشخصی را در تراکتور بوجود آورده است.

▪️ در این میان اما بیشترین فشار را طرفداران پرشمار این تیم متحمل می شوند که در بدترین شرایط همیشه در کنار تیم بوده اند و همچنان با نگرانی اخبار و حواشی اطراف تیم محبوبشان را دنبال می کنند و امیدوارند به اینکه صحبتهای آقای زنوزی مبنی بر واگذاری تیم، صرفاً سخنی از روی رنجش و یا روشی برای جمع کردن حواشی اطراف تیم بوده باشد و نه تصمیمی استراتژیک و غیرقابل برگشت بر اساس منطق مدیریت اقتصادی.

  • نویسنده : مهران عباسپور